Autorizaţii

Aresig operează conform prescripțiilor stipulate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR). Normele tehnice emise de această instituție presupun ca fiecare furnizor de instalații de ridicat sau de instalații aflate sub presiune, ce se află sub incidența ISCIR, să beneficieze de un operator a cărui responsabilitate să vizeze supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor și utilajelor de ridicare. (R.S.V.T.I.)

Siguranța instalațiilor, instruirea anuală a personalului și gestiunea tuturor operațiunilor tehnice realizate de personalul calificat aparțin operatorului R.S.V.T.I.

Autorizatie ISCIR, Aresig, Lifturi Oradea Autorizatie ISCIR, Aresig, Lifturi Oradea Autorizatie ISCIR, Aresig, Lifturi Oradea Autorizatie ISCIR, Aresig, Lifturi Oradea

Comments are closed.