Întreţinere şi revizii ascensoare

Lucrările de întreţinere şi revizie se efectuează periodic, cel
puţin de două ori pe lună pentru ascensoare.

Principalele operaţii din cadrul lucrărilor de revizie şi întreţinere sunt:

 • verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul;
 • verificarea uzurii lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;
 • ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;
 • verificarea uzurii cablurilor de tracţiune şi a fixării acestora;
 • verificarea funcţionării componentelor de securitate şi reglarea acestora;
 • verificarea funcţionării mecanismelor ascensorului;
 • verificarea elementelor de prindere a cabinei şi contragreutăţii;
 • verificarea strângerii elementelor de îmbinare şi a articulaţiilor;
 • verificarea fixării tampoanelor şi a limitatoarelor de sfârşit de cursă;
 • verificarea funcţionării sistemului electric de forţă, de comandă, de iluminare şi
 • semnalizare;
 • verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice;
 • verificarea conexiunilor la aparate şi clemelor din dulapurile electrice şi din cutiile de
 • conexiuni;
 • verificarea stării glisierelor, a sistemului de susţinere a glisierelor şi a roţii de fricţiune;
 • verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul;
 • verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricţiune;
 • verificarea uşilor de acces la puţul ascensorului.

Comments are closed.